مصاحبه‌ها

امربه‌معروف و نهی از منکر و رسالت رسانه

زندگی اجتماعی انسان شامل فرایندهای مستمر و پایداری است که زیست اجتماعی او را از زیست اجتماعی حیوانات متمایز می‌سازد؛ ازاین‌رو، جامعه شناسان زندگی اجتماعی انسان را دارای تنوع طولی…

یادداشت‌ها

مسئولیت اجتماعی

از منظر جامعه شناسان جامعه یک کل به‌هم‌پیوسته است که هر یک از اجزاء آن با یکدیگر رابطه ارگانیکی دارند. بر این اساس، جامعه دارای روح و هویت جمعی زنده‌ای…

نشست‌های تخصصی

مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد اسلامی (بخش دوم)

در ادامه نشست مسئولیت اجتماعی حجت الاسلام دکتر امیدی ابتدا به تعریف و تبیین مطالبه گری اجتماعی و سپس به بررسی مطالبه گری از مسئولان نظام پرداخت و بیان داشت: مطالبه گری در…

اخبار پژوهشکده

مسئولیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد اسلامی (بخش دوم)

در ادامه نشست مسئولیت اجتماعی حجت الاسلام دکتر امیدی ابتدا به تعریف و تبیین مطالبه گری اجتماعی و سپس به بررسی مطالبه گری از مسئولان نظام پرداخت و بیان داشت: مطالبه گری در…

اخبار عمومی

امت، به‌مثابه نهاد امر به معروف و نهی از منکر

سایت اجتهاد یادداشتی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر از حجت الاسلام دکتر محمدعلی میرزایی منتشر کرده است که در ادامه نظرتان را به آن جلب…