مصاحبه‌ها

واکاوی اخلاقی کارکردهای ساحتی و ابزاری فضای مجازی درباب امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش فرهنگسرای معروف آقای مرتضی حائری مصاحبه ای را با دکتر حسینعلی رحمتی پژوهشگر حوزه اخلاق و فضای مجاری ترتیب داده اند که نظرت تان را در ذیل به…

یادداشت‌ها

معنویت جلوه ای از امر به معروف و نهی از منکر

خانم دکتر شیما میان محله مفاهیم و پژوهش‌های علمی و دقیق گاهی به وسیله عینیت یافتن در جهان پیرامونی ما صحت و کمال خود را به وضوح به نمایش می…

نشست‌های تخصصی

نشست نقد و بررسی خروجی های رسانه ای پژوهشکده

این نشست با حضور اعضای گروه علمی جامعه شناسی پژوهشکده امر به معروف ونهی از منکر جناب آقایان دکتر محمد دین محمدی، دکتر شکوهی تبار، دکتر میرزایی، حجت الاسلام دین…

اخبار پژوهشکده

نشست نقد و بررسی خروجی های رسانه ای پژوهشکده

این نشست با حضور اعضای گروه علمی جامعه شناسی پژوهشکده امر به معروف ونهی از منکر جناب آقایان دکتر محمد دین محمدی، دکتر شکوهی تبار، دکتر میرزایی، حجت الاسلام دین…

اخبار عمومی

درس عملی از مسئولیت اجتماعی

🔸خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی به نقل از: محمدعلی نادعلی در تابستان سال ۷۷ با دوستانی به همدان رفتیم تا دو سه روزی در معیت استاد «حاج شیخ حسین…