مصاحبه‌ها

نظارت همگانی و ساختارمندی

گفت‌وگو با رئیس پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر درباره ظرفیت‌ها و کاستی‌های قوانین مرتبط با این فریضه الهی روزنامه قدس: مریم احمدی شیروان سال ۱۳۵۸ مجلس خبرگان…

یادداشت‌ها

ابعاد قانونی امر به معروف و نهی از منکر (بخش اول)

دکتر عباسعلی امیری اسلام کامل‌ترین برنامه زندگی انسان است که مناسب‌ترین احکام را در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی عرضه داشته است.…

نشست‌های تخصصی

نشست ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر در تسهیل گری اجتماعی

به گزارش فرهنگسرای معروف نشستی با عنوان «بررسی ساز و کار تسهیل گری اجتماعی و ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر در آن با حضور دکتر امید ایمانی…

اخبار پژوهشکده

نشست ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر در تسهیل گری اجتماعی

به گزارش فرهنگسرای معروف نشستی با عنوان «بررسی ساز و کار تسهیل گری اجتماعی و ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر در آن با حضور دکتر امید ایمانی…

اخبار عمومی

جلسه با گروه اقتصاد پژوهشکده

به گزارش فرهنگسرای معروف: گروه اقتصاد پژوهشکد در راستای انجام وظایف محول از جانب پژوهشکده در حوزه اقتصاد جلسه ای هم اندیشی را با مدیر پژوهشکده برگزار کردند.