تازه های ویکی معروف

تصویر برگزیده کتاب برگزیده پرسش و پاسخ برگزیده مقاله برگزیده
کار کشته
حقّ الناس در محیط کار و زندگی
حق‌الناس در محیط کار و زندگی« از دیدگاه قرآن و روایات»
مقدمه
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
رسول گرامی اسلام حضرت محّمد صلیاللَّه علیه و آله فرمودند: اَلْعِلْمُ رَأسُ الْخَیْرِ کُلِّهِ وَ الْجَهْلُ رَأسُ الْشَّرِّ کُلِّهِ.
ترجمه حدیث علم و دانش و آگاهی ریشه تمام خوبیهاست و جهل و نادانی ریشه همه بدیهاست.
در هر کاری علم بهترین راهنمای عقل است در زندگی روزمرّه پیوسته ما محتاج علم و دانش هستیم تا راه بهتر زیستن، سالم زیستن، و سعادتمند شدن را بیابیم و در کارها دچار اشتباهات و خطاهای خطرناک و خانمانسوز نشویم. بهترین علم و آگاهی آن است که از قرآن و روایات اهل بیتعلیهم السلام به دست می‌آید، چرا که خدا و اهل بیتعلیهم السلام هم خوب انسان را می‌شناسند و هم جهان را. خیر و مصلحت انسان و جهان را آنان بهتر می‌دانند. نقشه و پیشنهاد دیگران بر اساس حکمت و علم نیست بلکه دیگران بیشتر منافع شخصی و یا رفاه موقت دنیوی را فقط ملاک قرار می‌دهند.
چرا در کشور ما امروز با برخی منکرات برخورد نمی‌شود؟
پاسخ:
یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است و شرط دیگر، این که: ضرر، خطر و مفسده‌ی قابل ملاحظه‌ای متوجه اقدام کننده نباشد.([۱]) امروزه این دو شرط در رابطه با این منکر و منکراتی از این قبیل، نسبت به مردم عادی مفقود است. مردم عادی چنانچه بخواهند در شرایط فعلی دست به کار انجام این مهم -و مواردی از این دست- بشوند، به دلایلی که این جا مجال شرح و توضیح آن نیست، نه احتمال تأثیرگذاری آنان می‌رود و نه خود مصون از خطرها و گرفتاری‌های فیزیکی، حقوقی و اخلاقی ناشی از آن‌اند!
اشتغال و کسب درآمد از کار حرام
مقدمه
اسلام انسان را در کسب روزی و به دست آوردن متاع زندگی آزاد گذارده، امّا هرگز اجازه نمی‌دهد که این درآمد حرام از مسیرهای غیر شرعی و حرام وارد زندگی انسان شود. راه‌های کسب درآمد حرام در جامعه بسیار است از جمله کسب بوسیله زنا، فحشا، معاملات نا مشروع مانند: رشوه خواری، دزدی، کم فروشی، قمار، ربا، رانت خواری، غشَ در معامله، احتکار نیازمندی‌های مردم و فروش سگ و خوک و شراب... که اگر چه موجب سود شخصی می‌شود ولی ضرر و بدبختی آن برای اشخاص دیگر یا افراد جامعه می‌باشد کسب درآمد از این طرق جرم و گناه است و کیفر و عذاب سختی در دنیا و آخرت برای آنها وعده داده شده است.
کسب درآمد حرام در زمره منکرات بزرگ اجتماعی قرار دارد که مورد ابتلاء تمام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد و به طرق گوناگون نیز انجام می‌شود در این مقاله به بررسی درآمدهای حرام و آثار و پیامدهای آن در زندگی دنیوی و اخروی و راهکار جبران حرام خواری می‌پردازیم و راه‌های پیشگیری از کسب درآمد حرام بیان می‌شود.