%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87

نبود امر به معروف و نهی از منکر، حیات جامعه را تهدید می کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.