شاهرودی

استقلال اقتصادی یک معروف و زیر یوغ دشمن رفتن یک منکر است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.