علاالدینی

اهتمام به امر به معروف بهترین جلوه اخلاق فردی و اجتماعی است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.