نوفرستی

مسائل امر به معروف باید با بصیرت در جامعه پیاده شود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.