سردار محبی

فرهنگ سازی و ترویج امر معروف ونهی از منکر رکن اصلی برنامه فرهنگی تبلیغی سپاه است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.