%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c

اسراف بزرگترین منکر است که متأسفانه در جامعه ما رواج دارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.