%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af-%d8%b4%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c

امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.