%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c

اثرگذاری امر به معروف در اسلام اصل است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.