%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%be%d9%88%d8%b1

بستر پذیرش امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه فراهم شود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.