%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%da%a9%d8%b1

بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور پیرامون مشکلات برخی مؤسسات مالی و اعتباری و طرح مطالبات به حق سپرده گذاران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.