%d8%ad%d8%ac%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86

دهه امر به معروف و نهی از منکر پررنگ نیست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.