%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c

هیچ واجبی به وسعت امر به معروف و نهی از منکر نمی شناسیم/ شرایط امر به معروف و نهی از منکر شرط واجب است نه شرط وجوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.