%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c-%d8%b2

رفتار مدیران امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه نهادینه می کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.