%d8%ad%d8%ac%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8

امر به معروف و نهی از منکر یعنی تعلیم به همراه تذکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.