%d8%ad%d8%ac%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c

آمران به معروف وناهیان از منکر بایدعلم به حلال و حرام داشته باشند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.