%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%af%db%8c

نقد همراه با اعتدال عملکرد مسئولان، جزو امر به معروف و نهی از منکر است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.