لزوم رعایت ترتیب در مراتب امر به معروف

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در جلسه درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه صدق عرفی امر به معروف در اظهار آن حداقل در چهره است، اظهار داشت: التزام قلبی به تکالیف و انزجار قلبی از معاصی از لوازم ایمان است.

وی با بیان اینکه دلیل کسانی که انزجار قلبی را از مراتب امر به معروف دانسته اند آن است که در روایات کلمه «قلب» مقدم آمده است، گفت: مرحله اظهار قلبی صحیح است، اما اگر اظهار قلبی در کار نباشد نمی توان آن را امر به معروف و نهی از منکر دانست چرا که اظهار در صدق عرفی آن شرط است.

امام جمعه تبریز با اشاره به لزوم ترتیب در مراتب امر به معروف و همچنین در مرتبه نخست، ابراز داشت: چهره عبوس، روی گرداندن از گناه، ترک محیط منکر به ترتیب از مراتب نخست امر به معروف و نهی از منکر است، هر آن چیزی که پذیرش آن آسانتر و متعاقد کردن آن نسبت به شخص راحتر است، مقدم بر دیگر موارد است.

وی با بیان اینکه در مرتبه دوم امر به معروف و نهی از منکر که تذکر لسانی است، رعایت ترتیب لازم است، گفت: ادبیات و سخن نرم و سپس مراتب باشد بیان لسانی به ترتیب باید باشد، بنابراین باید در امر به معروف و نهی از منکر در ابتدای امر از لسان و ادبیات نرم بهره گرفته شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: معیار در امر به معروف و نهی از منکر آن است که باید توجه داشت که در امر به معروف چه شیوه و ادبیاتی در طرف مقابل تأثیرگذار خواهد بود بر طبق آن عمل کرد، در تعارض امر به معروف و نهی از منکر با ایذاء مؤمن، با تخصیص ادبیاتی که ایذاء مؤمن نباشد ترتیب امر به معروف محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: باید در امر به معروف و نهی از منکر ادبیات نرم را مقدم بر ادبیات خشن کرد، چرا که امکان دارد ادبیات خشن شخص را به لجبازی و تشدید در ترک تکلیف دچار کند، در مواردی که شخص بدون سخن شدید ترک منکر نخواهد کرد وظیفه شخص انجام امر به معروف و نهی از منکر با لسان غلیظ است.

آیت الله شبستری ابراز داشت: بنابراین ملاک در تقدم مراتب امر به معروف، ترتیب مراتب در امر به معروف و در هر مرتبه و بالاتر از آن احتمال تأثیر است، هر کدام که مؤثرتر باشد تقدم خواهد داشت.

لینک خبر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.