ابوالقاسم پالیزگیر

در امربه معروف و نهی از منکر نباید دنبال مچ گیری باشیم وگرنه از هدفمان فاصله می گیریم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.