جوادی

ربا محاربه با خدا و فلج کننده جامعه است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.