امر به معروف و نهی از منکر حضور اجتماعی یک مومن در جامعه است

 

به گزارش پایگاه خبری فرهنگسرای معروف؛ به نقل از خبرگزاری ایرنا اجرای امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یکی از فروع دین و اجتماعی ترین فریضه دین مبین اسلام، همواره در قرآن کریم و روایات ائمه معصوم(علیهم السلام) مورد تاکید قرار گرفته است به گونه ای که تمامی اهل بیت(علیهم السلام) همه عبادات و احکام دین را در برابر آن همچون قطره در مقابل دریا دانسته اند.

لزوم اجرای امر به معروف و نهی از منکر بارها از سوی علما و کارشناسان حوزوی و دانشگاه، مورد تاکید قرار گرفته اما با وجود تمام جلسه هایی که مسئولان اقدام به برگزاری آن کرده اند، همچنان این فریضه واجب دینی در فراموشی است و کمتر کسی نسبت به اجرای درست و اصولی آن اقدام می کند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز استان زنجان با دعوت از دکتر حسن طغرانگار عضو هیات علمی دانشگاه زنجان و عضو دانشگاهی شورای علمی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان، حجت الاسلام سعید احمدی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان و حجت الاسلام سعید غفاری کارشناس مسائل دینی، به بررسی علل اجرا نشدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و ارتباط آن با حقوق شهروندی پرداخت.

* نگاه گزینشی به امر به معروف آفت است
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: در جامعه باید فهرست کم و بیش مشخص و شفافی از معروف و منکرها وجود داشته باشد تا افراد نیز بتوانند بر اساس آن واکنش نشان دهند و نسبت به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.

طغرانگار با بیان اینکه گاهی نسبت به برخی از ناهنجاریهای جامعه که اتفاقا منکر بزرگی هستند واکنش کافی نداریم و بر عکس نسبت به برخی منکرها واکنش بسیار سختگیرانه داریم نوعی نگاه انتخابی و گزینشی است که می تواند به عنوان یک آفت بزرگ در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل کند.

وی تاکید کرد: چالش اساسی در این است که امر به معروف باید نسبت به کسانی باشد که به همه امر به معروف داشته باشند و این مساله را قانون به رسمیت شناخته است.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، مردم از حق دعوت به خیر نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت نیز برخوردارند.

به گفته طغرانگار، گاهی این موضوع نیز مورد غفلت قرار گرفته و دولت ستاد امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد کرده و فعالیت دارد که این ستاد باید دارای نگاه ۲ سویه باشند نه اینکه نگاه آن دولتی شود.

وی ادامه داد: یک چالش اصلی در خصوص امر به معروف نیز در این است که در ادبیات حقوقی مدرن مفهوم هنجار دارای دو معنی متفاوت است، وقتی هنجاری در قانون پیش بینی می شود و شکل تقنینی به خود می گیرد، از مفهوم هنجارمندی صحبت می شود که همه ملزم به رعایت آن هستند و تا زمانی که قانون هنجار مزبور را تغییر نداده باشد الزام همگانی به رعایت آن پابرجاست، اما گاهی هنجاری پشتوانه تقنینی ندارد و امری است که در میان مردم متعارف شده و اصطلاحا هنجار شده است.

طغرانگار گفت: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید به این موضوع توجه شود و مرزهای مشخص میان آنها به درستی تبیین شود. در غیر اینصورت فضا برای اعمال سلیقه های شخصی مساعد خواهد شد و اختلافاتی بروز خواهد کرد که می توانند به اصل فریضه امر به معروف و نهی از منکر آسیب بزنند.

* امر به معروف و نهی از منکر حضور اجتماعی یک مومن در جامعه است
حجت الاسلام سعید احمدی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت: بحث امر به معروف و نهی از منکر، حضور اجتماعی یک مومن را در جامعه مشخص می کند و یک تعریفی از حضور توحیدی یک مومن در جامعه است.

وی افزود: این حضور توحیدی، فقط یک قرارداد باید و نباید نیست که در یک برهه یک عده مشغول آن باشند و یک عده برای اجرای این فریضه احساس مسئولیت نکنند.

وی یادآورشد: اگر مومن قصد حضور در جامعه را دارد، نحوه تعامل وی با جامعه در امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده است.

حجت الاسلام احمدی اظهار کرد: تعابیر مختلفی در دین داریم از جمله نصیحت و خیرخواهی که می تواند لزوم حضور اجتماعی یک مومن در جامعه را مشخص کند، واقعیت امر به معروف و نهی از منکر فراتر از این قضیه و متوجه تک تک آحاد بوده و یک نوع قرائت از حضور موثر مومنان در جامعه است.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت:در نهج البلاغه و خود آیات قرآن تعابیر بسیار عمیقی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که مشخص می کند این صرف یک قرارداد اجتماعی نیست.

* امر به معروف و نهی از منکر مصلحت توده مردم را بیان می کند
مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت: فلسفه امر به معروف و نهی از منکر در روایات اهل بیت(علیهم السلام)، مصلحت توده مردم بیان می شود و خداوند و دین تشریح کرده است تا مصلحت عوام در آن رعایت شود و یکی از مصلحت ها همان ساماندهی اجتماعی است که قانون مشخص کرده است.

حجت الاسلام احمدی اضافه کرد: در صورتی که در مقابل ساماندهی اجتماعی مطرح شده در قانون، امر به معروف و نهی از منکر نباشد، ممکن است هر شخصی در جامعه بگوید من کار خود را انجام می دهم و هر کسی به خود چنین حقی بدهد، آن زمان جامعه ای ایجاد می شود که هر شخصی هر کاری که می خواهد می تواند انجام دهد و خود را محق می داند.

وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکربا نگاه به هویت اجتماعی می خواهد ترتیبی اتخاذ کند و بگوید که تک تک افراد جامعه نسبت به هم مسئولیتی دارند، مسئولیتی بین افرادی است که همدیگر را می شناسند و نسبت همدیگر احساس مسئولیت می کنند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت: اگر این احساس مسئولیت تقویت شود، جامعه اسلامی در بسیاری مواقع نیازی به اهرم های بازدارنده نخواهد داشت، اگر حقوق شهروندی در این بازه معنا شود، یک هم افقی میان حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می شود.

حجت الاسلام احمدی ابراز کرد: این فریضه در یک جامعه با یک هویت واحد که قصد حرکت به سمت تعالی دارد و اعضای آن نسبت هم مسئولیت پذیرهستند، شکل می گیرد.

* امر به معروف و نهی از منکر به درستی تبیین نشده است
مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت: در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر به درستی و به طور صحیح برای مردم و تک تک اعضای جامعه تبیین شده بود، به حتم هم اکنون فریضه ای فراموش شده نبود.

وی خاطر نشان کرد: آیا چون امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراموش شده بود، دولت قصد دارد با طرح مساله حقوق شهروندی و با ادبیات جدید، قصد احیای این فریضه فراموش شده را دارد؟ یا ۲ نگاه متفاوت میان حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر برقرار است؟

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر با هویت دینی انسان ها بناست جامعه را اصلاح کند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت: اگر امر به معروف و نهی از منکر، به خوبی و درستی تبیین می شد و خیر خواهی آن در جامعه جریان می یافت، شاید هم اکنون بسیاری از نهادهای نظارتی و قضایی در کار نبود، چون جامعه به آنها نیازی نداشت و خود مومنان از درون همدیگر را کنترل می کردند.

وی تاکید کرد: برای تبیین این امر به معروف و نهی از منکر رسانه ها، حوزه، دانشگاه باید وارد شوند و این نبود تبیین درست از باید آسیب شناسی شود.

* هنجارها و معروف ها در جامعه نشان داده نشده اند
مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت: شاید در بسیاری از مواقع چون تعریف درستی از معروف رخ نداده و هنجارها مشخص نشده، زمینه ایجاد منکر و ناهنجاری فراهم شده است.

وی شیوه های اجرای امر به معروف و نهی از منکر را مهم برشمرد و اعلام کرد: تمام مسئولیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر را برگردن یک نهادی همچون گشت ارشاد انداختن، به نوعی خروج از مسئولیت توحیدی جامعه است.

حجت الاسلام احمدی ابراز کرد: در صورتی که اصل موضوع امر به معروف و نهی از منکر مطرح شود، همه آحاد جامعه نسبت به همدیگر مسئولیت دارند و در این زمان موضوع خیرخواهی افراد نسبت به هم مطرح می شود.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان گفت: اگر شخصی در بیان امر به معروف و نهی از منکر، خیرخواهی را داشته باشد و در صورت مشاهده ناهنجاری، تذکر بدهد، به حتم موثر خواهد بود.

وی یادآورشد: باید شیوه های اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تبیین و فواید آن در جامعه بیان شود، در این صورت مردم هم متوجه و خواهان چنین فریضه ای خواهند شد و به حتم آحاد جامعه آن را خواهند پذیرفت.

حجت الاسلام احمدی اظهار کرد: همین بی توجهی یا نا آگاهی از روش های اجرا و گاه تبیین آن با سلیقه شخصی موجب می شود این فریضه اجرا نشود و یا به آن نحوه درست که دین هم بیان کرده است اجرا نشود.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز زنجان افزود: این فریضه می تواند برنامه ای برای در امان نگاه داشتن جامعه از تمام آسیب ها و ناهنجاری ها باشد.

لینک خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.