مریم سعیدیان جزی

آثار امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های اجتماعی

هدف اصلی تحقیق، اثبات ضرورت وجودی امر به معروف و نهی از منکر در حوزة اجتماعی و پاس داشت آن است.

چکیده

هدف اصلی تحقیق، اثبات ضرورت وجودی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اجتماعی و پاس داشت آن است. این تحقیق بخشی از ابعاد فرا فردی این مقوله را از منظر تفکر اجتماعی ـ تاریخی دین مدار بر محور دین اسلام و با تأکید بر دستاورد ها ارائه داده است. امر به معروف و نهی از منکر یک مسأله عقلی و واجب دینی است که آحاد افراد جامعه ایمانی نسبت به آن مکلف هستند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که «نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با اجتماع انسانی چیست و دستاورد های آن در این حوزه کدام است؟». مطابق با این امر، تحقیق، در سه محور تنظیم شده است. نخست مفهوم و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، به طور مختصر، بیان شده است. در ادامه، دستاوردهای اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از دو حیث نظری (کلان) و عملی (کارکردی) طرح و از حیث عملی، این دستاوردها در سه حوزه سیاسی، تربیتی و عمومی تفکیک یافته است. آنچه از این مسأله به دست می آید، آن که امر به معروف و نهی از منکر موتور محرکه جامعه ایمانی و رمز پویایی آن است و پویایی این فریضه الهی در جامعه ایمانی، نشانه سلامت اخلاقی و تعالی معنوی جامعه و ضامن امنیت و حرکت آن بر مدار آموزه های دینی و احکام الهی است. امر به معروف و نهی از منکر با ارائه یک الگوی جامع توحیدی از زندگی مبتنی بر پایه های ایمانی و قائل شدن به حق الهی انسان بر تعیین سرنوشت خود، در فراهم آمدن کمال اجتماعی و جامعه توحیدی سهم به سزایی دارد، که از آن جمله می توان به تعریف کار ویژه های محوری در حوزه تربیتی و تحکیم مناسبات اجتماعی، حضور فعال در حوزه سیاسی (حکومتی) و عمومی، تقویت ایده های تعالی انسانی و حفاظت از حریم الهی ـ انسانی اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از متون اسلامی و روش تحلیلی ـ روایی و اسنادی؛ فرصتی برای فهم بیشتر این فریضه الهی صورت گرفته است. امید که رهیافت مناسبی برای مدیران فرهنگی باشد و توفیق بیشتری برای همگان فراهم آید تا بیش از پیش، به پاس داشت و حراست از آن اهتمام نمایند.

کلمات کلیدی : امر به معروف، نهی از منکر، حاکمیت، امنیت اجتماعی، توسعه عمومی.

نویسنده:

مریم سعیدیان جزی

فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی – سال بیست و یکم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

لینک خبر


همچنین ببینید

نهی از منکر در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها

قرآن کریم عمل به دو اصل حیاتی امر به معروف و نهی از منکر را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.