مریم سعیدیان جزی

آثار امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های اجتماعی

هدف اصلی تحقیق، اثبات ضرورت وجودی امر به معروف و نهی از منکر در حوزة اجتماعی و پاس داشت آن است.

چکیده

هدف اصلی تحقیق، اثبات ضرورت وجودی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اجتماعی و پاس داشت آن است. این تحقیق بخشی از ابعاد فرا فردی این مقوله را از منظر تفکر اجتماعی ـ تاریخی دین مدار بر محور دین اسلام و با تأکید بر دستاورد ها ارائه داده است. امر به معروف و نهی از منکر یک مسأله عقلی و واجب دینی است که آحاد افراد جامعه ایمانی نسبت به آن مکلف هستند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که «نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با اجتماع انسانی چیست و دستاورد های آن در این حوزه کدام است؟». مطابق با این امر، تحقیق، در سه محور تنظیم شده است. نخست مفهوم و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی، به طور مختصر، بیان شده است. در ادامه، دستاوردهای اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از دو حیث نظری (کلان) و عملی (کارکردی) طرح و از حیث عملی، این دستاوردها در سه حوزه سیاسی، تربیتی و عمومی تفکیک یافته است. آنچه از این مسأله به دست می آید، آن که امر به معروف و نهی از منکر موتور محرکه جامعه ایمانی و رمز پویایی آن است و پویایی این فریضه الهی در جامعه ایمانی، نشانه سلامت اخلاقی و تعالی معنوی جامعه و ضامن امنیت و حرکت آن بر مدار آموزه های دینی و احکام الهی است. امر به معروف و نهی از منکر با ارائه یک الگوی جامع توحیدی از زندگی مبتنی بر پایه های ایمانی و قائل شدن به حق الهی انسان بر تعیین سرنوشت خود، در فراهم آمدن کمال اجتماعی و جامعه توحیدی سهم به سزایی دارد، که از آن جمله می توان به تعریف کار ویژه های محوری در حوزه تربیتی و تحکیم مناسبات اجتماعی، حضور فعال در حوزه سیاسی (حکومتی) و عمومی، تقویت ایده های تعالی انسانی و حفاظت از حریم الهی ـ انسانی اشاره کرد. در این مقاله با استفاده از متون اسلامی و روش تحلیلی ـ روایی و اسنادی؛ فرصتی برای فهم بیشتر این فریضه الهی صورت گرفته است. امید که رهیافت مناسبی برای مدیران فرهنگی باشد و توفیق بیشتری برای همگان فراهم آید تا بیش از پیش، به پاس داشت و حراست از آن اهتمام نمایند.

کلمات کلیدی : امر به معروف، نهی از منکر، حاکمیت، امنیت اجتماعی، توسعه عمومی.

نویسنده:

مریم سعیدیان جزی

فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی – سال بیست و یکم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

لینک خبر


همچنین ببینید

تکریم مسافران معلول درکارگاه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر رانندگان اراکی

به گزارش خبرگزاری فرهنگسرای معروف تکریم مسافران معلول درکارگاه آموزشی امر به معروف و نهی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.