توجه به واقعیت مجازی

دنیای مجازی بر خلاف نام خود واقعی تر از هر واقعیتی در زندگی و سرنوشت انسان ها نقش بازی می کند؛ بنابراین جدی گرفتن و برنامه داشتن در مواجهه با آن امری اجتناب ناپذیر است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.