بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد روان شناسی اجتماعی

نشست علمی « بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد روان شناسی اجتماعی» در راستای تبیین چرایی و اهمیت آشنایی با ادبیات « روان شناسی اجتماعی » و چگونگی بهره مندی از آن در گفتمان « امر به معروف و نهی از منکر » برگزار شد .
در آغاز این جلسه، جایگاه دینی و تاریخی « امر به معروف و نهی از منکر » به عنوان سویه ی « عملی » فضای دینی مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به جایگاه کلی مباحث« عملی» در نظام واره علوم پرداخته شد و به جایگاه جزیی برخی از مولفه های عملی تاثیر گذار در فضای امر به معروف اشاره مختصری شد .
در نهایت با اشاره به فقر محتوایی و ضعف سیستماتیکی در پوشش بسیاری از ابعاد عملی گفتمان علم، علی الخصوص مباحث مرتبط با امر به معروف ، راهکارهایی جهت برون رفت از این بحران پیشنهاد شد. یکی از این پیشنهادات استفاده مقدماتی از فضای علومی چون « روان شناسی اجتماعی » در راستای کشف و ایجاد مسئله و حرکت برای یافتن پاسخ از متون و محتوای دینی بود . از فواید این کار آشنایی متخصصان دینی با ادبیات علومی چون روان شناسی اجتماعی به منظور حل مسئله است که موجب شکل گیری گفتمان فعال تری با اندیشمندان این حوزه خواهد شد .
در پایان ارائه دهندگان با اشاره به مباحثی چون« نفوذ اجتماعی » « مسئولیت و نظارت همگانی » و مقولات مترتب بر آن به طرح برخی از سوالات پژوهشی مناسب با گروه های مختلف جامعه الزهرا پرداختند .
قرار است دوره دانش افزایی محدودی برای برخی از علاقه مندان جامعه الزهرایی برگزار شده و از برترین های آن ، جهت همکاری ها و حمایت های پژوهشی در « پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر » دعوت به عمل بیاید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.