تدوین درسنامه الگوی رفتاری آمرین

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر درصدد است با همکاری گروه روانشناسی موسسه امام خمینی (ره) درسنامه ای در زمینه الگوی رفتاری آمرین با هدف تصحیح و بهبود روابط میان فردی تهیه نماید. به منظور هماهنگی های لازم جلسه ای با معاون گروه روانشناسی و مسئول تدوین متون موسسه امام خمینی (ره) در محل پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر برگزار گردید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.