جلسه با گروه اقتصاد پژوهشکده

به گزارش فرهنگسرای معروف: گروه اقتصاد پژوهشکد در راستای انجام وظایف محول از جانب پژوهشکده در حوزه اقتصاد جلسه ای هم اندیشی را با مدیر پژوهشکده برگزار کردند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.