درآمدی بر تعریف امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر در عین حال که حافظ ارزش ها و هنجارهای دینی و عامل استقرار آنها در جامعه دینی است، مُبدع رهیافتی نوین در ساختار نظامات اجتماعی است. بررسی سیر تاریخی امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که این فریضه مهم و اثر بخش غالباً در دو حوزه فقهی و کلامی در میان اندیشمندان مسلمان بسط و تطور پیدا کرده، از این رو پرداختن به دیدگاه فقهی و کلامی که خواستگاه اصلی آن است از اهمیت فراوانی برخوردار است. درواقع بدون آ گاهی از انباشت اندوخته های علمی که فقها و متکلمان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر پدید آورد هاند، نمی توان راهی به سوی ساختارمندی آن در حیات اجتماعی مسلمین گشود. پژوهشکده با توجه به اهمیت موضوع سعی دارد کتابچه هایی به منظور آشنایی اجمالی با مباحث فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در گروه فقه و حقوق تهیه نماید. کتابچه «تعریف امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقها و متکلمان » که توسط حجت الاسام و المسلمی محمود لطیفی نگاشته شده است اولین گام در این زمینه است. به امید روزی که با شناخت و عمل به این فریضه الهی بی تفاوتی و عدم مسئولیت پذیری از جامعه اسامی به کلی رخ بربندد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.