جلسه گروه علوم اجتماعی

به گزارش فرهنگ سرای معروف: جلسه گروه علوم اجتماعی پژوهشکده با شرکت آقایان دکتر سلیمی، دکتر دهقانیان، دکتر شکوهی تبار، دکتر حائری، دکتر دین محمدی ودکتر میرزایی و دکتر دین پرست جهت بررسی نظام واره موضوعات جامعه شناسی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل گردید. لازم به ذکر است تاکنون ۳ جلسه از سری جلسه های نظام واره موضوعی در حوزه علوم اجتماعی تشکیل شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.