برگزاری دوره تربیت پژوهشگر امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش فرهنگسرای امر به معروف: نخستین دوره تربیت پژوهشگر امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد علوم انسانی در پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر برگزار گردید.
اهداف دوره:
آشنایی فراگیران با مفاهیم مرتبط با امربه معروف ونهی از منکر در علوم انسانی برای دستیابی به ساخت علمی دو فریضه
رویکردها
۱_ سیر تاریخی مفهوم امربه معروف و نهی از منکر در اسلام و منابع اسلام
۲_ ضرورت و اهمیت استقرار مفهوم امربه معروف ونهی ازمنکر در نظام فکری و اجتماعی اسلام
۳_ ضرورت ساخت علمی امربه معر وف و نهی ازمنکر در علوم انسانی و مفهوم سازی
۴_ آشنایی با مفاهیم مرتبط با امربه معروف و نهی ازمنکر در علوم انسانی
۵_ آشنایی با مفاهیم کاربردی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر در علوم سیاسی و جامعه شناسی
۷_ الگوهای رفتاری جهت تصحیح روابط میان فردی آمرین به معروف.
۸_ روش شناسی پژوهش با موضوع امربه معروف و نهی از منکر در علوم انسانی
سرفصل ها
۱_ مطالبه گری (دکتر محمد تقی کریمی)
۲_ نفوذ اجتماعی (دکتر دین محمدی و شکوهی تبار)
۳_ اقناع گری (دکتر عمادی)
۴_ تربیت فرزند مسئولیت پذیر (سرکار خانم دکتر موسیوند)

لازم به ذکر است فایل های صوتی و تصویری دوره به زودی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.