آشنایی کنترل خشم (عمومی)

امام علی (ع) می‌فرماید: «آدمی در صورتی به طور اساسی بر مهار خشم قدرت پیدا می‌کندکه آرمانها وباورها و ارزشهای معنوی ، جان او را فرا‌گرفته باشد و اندیشه او افقهای دور دست را نیز ببیند و به یاد آخرت و زندگی واپسین نیز باشد»

فرد مواجهه کنند با کسی که منکری را انجام می دهد لازم است از مهارت های کنترل خشم برخوردار باشد.  از منابع اسلامی درباره شیوه های مهار پرخاشگری می توان به سه شیوه اصلی را استنباط کرد که عبارت اند از: شیوه های شناختی، شیوه های عاطفی، شیوه های رفتاری….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.