جلسه کارگروه فقه و حقوق

به گزارش فرهنگسرای معروف: جلسه کارگروه تخصصی گروه فقه و حقوق با حضور آقایان دکتر موسی پور، دکتر ملکی و دکتر شریفی و دکتر ساجدی در محل پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.در ابتدای جلسه دکتر میثم موسی پور مدیر گروه فقه و حقوق ضمن خیر مقدم به اعضای کارگروه به بیان رویکردها و اهداف
پژوهشکده در ساحت حقوقی پرداخت. در ادامه جلسه مقرر شد سند چشم انداز گروه و همچنین نظام واره واژه های حقوقی مرتبط توسط اعضای محترم ارایه و در جلسات بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. درادامه نشست پیشنهاد شد مباحث گروه در سه ساحت تقنین،اجرا و ضمانت اجرا مورد بحث بررسی قرار گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.