جلسه کارگروه حقوقی

دومین جلسه کارگروه تخصصی گروه فقه و حقوق با حضور آقایان دکتر موسی پور، دکتر ملکی ، دکتر رفیعی علوی، دکتر طالبی طادی دکتر شریفی و آقای نوری در محل پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر میثم موسی پور مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده با اشاره به اینکه مقرر شده است گروه فقه و حقوق پژوهشکده وظایف کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور را نیز بر عهده بگیرد به ارائه اهداف و برنامه های اجرایی گروه پرداخت و سپس در خصوص همایش ملی که قرار است با همکاری ستاد و وزارت علوم برگزار شود نکاتی مطرح نمود . در ادامه جلسه پیشنهاد شد اعضای گروه مفاهیم و موضوعات مرتبط با گرایش خود را با محوریت مطالبه گری آماده و جهت تدوین نظام مسائل مربوط در جلسه بعد ارائه نمایند . هم چنین مقرر شد اعضای گروه محورهای موضوعات مرتبط با همایش ملی را آماده و ارائه نمایند. در ادامه جلسه در خصوص پیگیری تأسیس کارشناسی ارشد رشته فقه اجتماعی گرایش نظارت همگانی با همکاری میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم مطالبی مطرح شد. همچنین مقرر شد نظام واره واژه های حقوقی مرتبط توسط اعضای محترم ارایه و در جلسات بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.