هدف شناسی قیام امام حسین(ع)

هدف شناسی قیام امام حسین ع عنوان چهار برنامه از نقد و نظر رادیو معارف است که به بررسی این موضوع می پردازد. کارشناسان این برنامه ها دکتر منتظری مقدم و دکتر عباسعلی امیری هستند.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.