مسئولیت همگانی، امر به معروف، نهی از منکر و قانون اساسی

نویسنده: منصور میر احمدی حسین جدی

خلاصه:مسئولیت همگانی در همه ابعاد آن از جایگاه والایی در کشورهای دموکراتیک برخوردار است؛ به گونه ای که در قانون اساسی این کشورها به آن پرداخته شده و سعی شده است در اصول قانون اساسی، هر سه گونه آن اعم از نظارت مردم بر مردم، مردم بر مسئولان و مسئولان بر مردم تدوین شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این اصل مستثنا نمانده و ابعاد سه گانه مسئولیت همگانی در اصول مختلف آن آورده شده است. البته باید توجه داشت که این مهم در پرتو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است. بنابراین نوشتار حاضر سعی دارد تبعات تدوین ابعاد سه گانه مسئولیت همگانی در قانون اساسی در پرتو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.