کارگاه آموزشی روسا و دبیران اتحادیه های صنفی استان تهران

  به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، کارگاه اموزشی و…

کمیته مشورتی در شهرستانها تشکیل شود

  به گزارش پژوهشکده، از روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، احمد…