بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد روان شناسی اجتماعی

نشست علمی « بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد روان شناسی اجتماعی»…

سومین همایش روش های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر برگزار می شود

  به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پس از برگزاری…