جملات کوتاه

تازه های ویکی معروف

تصویر برگزیده کتاب برگزیده پرسش و پاسخ برگزیده مقاله برگزیده
امر به معروف و نهی از منکر
وظایف دولت در پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی
پیش گفتار
حفاظت از محیط زیست و سلامت فضای زندگی ابعاد مختلفی دارد؛ گاهی عبور و مرور وسائل نقلیه و فعالیت کارگاه‌های پر سر و صدا، موجب آلودگی صوتی می‌شود، گاهی نگهداری و پخش زباله‌ها در فضای زندگی سبب انواع بیماری و ایذای همسایگان می‌گردد. پاسداری ا ز پاکی محیط زندگی و سلامت فضای عمومی ، یک وظیفه و خواست عموم خردمندان جهان است، اما آلودگی‌ها، فقط گرد و غبار و تولید دود و پخش مواد نفتی در رودخانه و دریا و ریختن زباله‌های متعفن و فاضلاب در کوچه و خیابان نیست. .
خداوند در قرآن از چه اموری نهی کرده است؟
پاسخ: ۱. فحشاء. ۲. منکر. ۳. بغی. ۴. نجوا. ۵. سوء ظن. ۶. غیبت. ۷. تجسس. ۸. ولایت کفار. ۹. قطع رحم . ۱۰. کم‌فروشی. ۱۱. ربا.
آفات پیش روی سیرت و صورت انقلاب اسلامی
مقدمه
این که چرا انقلاب اسلامی که انقلابی ساخته شده بر مبانی اصیل دینی و اسلامی است مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان بسیاری بوده از منظری خاص در این نکته نهفته است که ظهور آن، ناتوانی بسیاری از نظریه‌های انقلاب در تحلیل و تبیین انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی را نمایان کرد. برای همین شاید وقوع آن را بتوان نقطه عطفی در نظریه پردازی‌های اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی دانست، به طوری که بسیاری از آنان را به بازنگری و بازاندیشی در نظریه‌های خویش وادار نمود و حتی برخی آشکارا به ضعف نظریه‌های خود در رویارویی با انقلاب اسلامی ایران اعتراف کردند. کوتاه آنکه فرضیه‌های کهنه و رایج که برای تحلیل انقلاب‌های مدرن غیرمذهبی و ضدمذهبی ارائه شده، توانایی تحلیل این پدیده منحصر به فرد و استثنایی و بی نظیر را که از سیرت و صورتی متمایز از مقام مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان را دارد و اهداف و مبانی متفاوتی از بقیه انقلاب‌ها را در خود جای داده است، ندارند.
همانطور که ذکر شد وجود سیرت و صورتی متمایز از مقام مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان یکی از شاخصه‌های اصلی و وجوه بارز انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل (رض) می‌باشد که آن را متفاوت از دیگر انقلاب‌های بزرگ جهان نموده است. در اینجا منظور از سیرت همان اهداف، مبانی، هویت و اصولی می‌باشد که انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر آن‌ها شکل گرفته و جریان یافته که به قول رهبر معظم انقلاب می‌توان از آن‌ها تحت عنوان "ساخت حقیقی و روح انقلاب" نیز یاد نمود و منظور از صورت همان ابزارها و راهبردها و ملزوماتی اعم از نهادی و غیرنهادی می‌باشد که در خدمت و در جهت تحقق سیرت بوده و به آن‌ها حیات و معنا بخشیده است که از منظر رهبر انقلاب، می‌توان بر آن‌ها "ساخت حقوقی و رسمی"، قالب و جسم انقلاب نام نهاد..