دربـاره پـژوهشکده

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر که زیر مجموعه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است در سال ۱۳۸۹ و در شهر مقدس قم تأسیس شد. بررسی ریشه ای و تخصصی امر به معروف، جایگاه، مراحل، چگونگی اجرا در جامعه و ارائه راهکار در این باره از اهداف مطالعاتی این پژوهشکده است.

رویکرد جدید پژوهشکده، پرداختن به بحث امربه‌معروف و نهی از منکر از منظر علوم انسانی به‌منظور حل مسئله است؛ بنابراین پیش از هر امر دیگری لازم است در رویکرد مذکور دو امر مدنظر قرار گیرد.

– یکی تعیین جایگاه امربه‌معروف و نهی از منکر در میان موضوعات علوم انسانی است که نتیجه آن امکان دسترسی به نقشه جامع امربه‌معروف و نهی از منکر در ساحت علوم خواهد بود و نخستین پیامد مشخص آن فراهم شدن زمینه ساخت علمی امربه‌معروف و نهی از منکر است.

– و دیگری پرداختن به سازوکارهای تحقق و تعیین الگویی‌های رفتاری مناسب در حوزه‌های تخصصی است.

درگیر شدن با ساحت‌های مختلف علوم می‌تواند زمینه ساخت علمی امربه‌معروف و نهی از منکر را با توجه به مبانی که از آن برآمده، فراهم آورد تا هم گفتمان نخبگانیِ این فریضه مترقیِ اسلامی شکل بگیرد و هم راهی برای بهره‌مندی جامعه از ظرفیت‌های آن ایجاد شود. آنچه در ادامه می‌آید نمونه‌ای اجمالی از رویکرد پژوهشی ستاد است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.