گنجینه ای با دو هزار مقاله در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و مصادیق آن برای محققان معارف اسلامی

 

 

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر در راستای گسترش مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و ارتقای محتوای علمی و کاربردی آن، می کوشد با ارائه منابع علمی در قالب مقالات و کتب، گامی در تحقق فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر بردارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر، در بخش فرهنگ مصادیق که شامل ۱۳۰۰ مصداق معروف و منکر اس بیش از چهار هزار مقاله پیرامون این مصادیق گردآوری و بارگذاری شده است.

از دیگر فعالیتهای این پژوهشکده در این بخش، تالیف مقالات جامع و کاربردی پیرامون هر مصداق بوده که تا بحال حدود ۱۵۰ مقاله با موضوعات مختلف مصادیق معروف و منکر تالیف و بارگذاری شده است.

محققان، کارشناسان، مبلّغان، فعالان حوزۀ امر به معروف و نهی از منکر حوزوی و دانشگاهی می توانند با مراجعه به این بخش از سایت پژوهشکده از این گنجینه غنی استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =