توحید و عدالت مهمترین معروف ها و شرک و ستمگری بزرگترین منکرات است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.