اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر نیاز به بسیج همگانی دارد

حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس نهم در رابطه با چرایی عدم نظارت بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر به خبرنگار« شما» اظهار داشت: اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر نیاز به بسیج همگانی دارد.

دربحث نظارت بر اجرای قوانین ، متأسفانه مجلس علی رغم تصویب قانون، در نظارت بر شیوه اجرا قوانین با مشکل مواجهه است.

حال این قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد و چه قوانین در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد؛ در حقیقت مجلس در بعد نظارت ضعیف عمل می کند، و آن گونه که باید به مسائل ورود پیدا کند ، به مسائل وارد نمی شود.
وی افزود: به نظر می رسد که امر نظارت نمایندگان بر حسن اجرای قوانین، به دلیل ورود نمایندگان به برخی از کارهای اجرایی و حاشیه ای و جانبی در حوزه انتخابیه شان آنها را از امر نظارت باز می دارد و نمی توانند آن گونه که باید دراجرای قوانین نظارت داشته باشند .

این فعال حوزه فرهنگی در رابطه باعدم نظارت و اجرای قانون امر به معروف ونهی از منکر خاطرنشان کرد: نکته ای که باید درخصوص قانون امر به معروف ونهی ازمنکر متذکر شوم، در هنگام تصویب قانون امر به معروف ونهی ازمنکر اکثر نمایندگان دولت معتقد بود که قابلیت اجرایی شدن ندارد و بسیاری از نکات را مطرح کرده بودند؛ اما طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید و بعد با تأیید شورای محترم نگهبان قانون آن به دولت ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: به نظرمی رسد در مبحث اجرای قانون امربه معروف ونهی ازمنکر، ما نیاز به یک بسیج همگانی داریم؛ تا این فریضه الهی برای آحاد جامعه قابلیت پذیرش شود. متأسفانه به دلیل چند صدایی که در رابطه با این فریضه الهی وجود دارد، این امر محقق نمی شود . شاهد هستیم مجلس در اجرای امر به معروف ونهی ازمنکر سازوکار خود را دارد و دستگاههای مختلف در دولت نیز با نگاه درون سازمانی به این مقوله نگاه می کنند.

نماینده مردم بناب در مجلس نهم خاطر نشان کرد: به اعتقاد من پراکندگی در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی موجب عدم هماهنگی دستگاههای مختلف در این مسئله شده است، لذا شاهد هستیم که اغلب برنامه های موجود در این رابطه منتج به نتیجه نبوده است.

وی افزود: به هرجهت باید یک مرکز تعیین کند که اجرای این قانون و با تمام کم و کیف به عهده کدام دستگاه است؛ اگرقرار است دولت اجرا کند؛ صراحتا اعلام کند. اگر نیروی انتظامی باید واردکار شود، کار را به آنها بسپاریم و اگر روزگاری قرار باشد؛ دستگاه و سازمانی متولی این امرشود مشخص و معلوم باشد. لذا در گام اول تحقق این قانون، باید متولی امر و اجرا قانون را مشخص باشد.

باقری با اشاره به طرح گشت نامحسوس در جامعه و نوع واکنش هایی برخی مسئولان اظهار داشت: به نظر می رسد ابتدا خاستگاه و اجرا این طرح باید مشخص باشد، اگر دولتی است، دولت موظف به اجرا است؛ دولت یک نظر ندارد و این نظر برای خودش محترم است، لذا موافقت و مخالفت آن خیلی تأثیرگذار نیست ولی اگر قانون است باید اجرا شود هر چند، نوع نگاه ها در اجرای آن محل اختلافات باشد .

وی در ادامه خاطر نشان کرد: معتقدم اگر بخواهیم امربه معروف ونهی از منکر را به عنوان یک فرضیه الهی اجرا بکنیم، تا تمام واجبات دینی در جامعه به سرانجام برسد، باید از سوی یک سازمان و نهاد بالاتر مجموعه ای تشکیل بشود تا مشخصا معلوم شود که متولی امرچه کسانی هستند و بعد اجرایی شود، لذا همه باید تابع آن باشند و مباحثی که مورد اختلاف است کمتر بیان می شود وشاهد عکس العمل های مختلف از دستگاه های گوناگون نخواهیم بود.

خبرگزاری شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 1 =