سبحانی

نظام بانکی کشور بر مبنای احکام شرعی عمل کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.