شاهرودی

استقلال اقتصادی یک معروف و زیر یوغ دشمن رفتن یک منکر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + شانزده =