کامران صالح

امربه معروف و نهی از منکر ضامن قوام جامعه است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.