امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری تبدیل به رفتار سازمانی شود

 

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سید مهدی هاشمیان در اولین گردهمایی معاونین فرهنگ، تحقیقات و آموزش ستاد های امر به معروف و نهی از منکراستانها، با بیان اینکه اولین قدمی که باید برداشته شود علمی سازی است گفت: تاکنون ۳۰ همایش علمی در ۳۰ دانشگاه برگزار شده که ادبیات پایه و مقدماتی است و کافی نمی باشد.

وی دومین قدم را تبدیل فریضه به فرهنگ عمومی و مردمی عنوان کرد و افزود: در دهه اول انقلاب مفهوم شهادت و ایثار و جهاد تبدیل به فرهنگ شد و فرزندان ما به راحتی این فرهنگ را پذیرفتند و فوج فوج به جیهه ها رفتند و سومین مرحله جذاب سازی این فریضه است که دو پیام را جامعه از این حوزه باید دریافت کند بیشینه سازی منافع و کمینه سازی هزینه و آنها باید درک کنند که در پرتو امر به معروف منافع آنان تامین و هزینه اشان کاهش می یابد.

گفتمان سازی مطلب بعدی بود که هاشمیان به آن پرداخت و اظهار داشت: باید در نظام اداری، امر به معروف تبدیل به گفتمان برتر شود و الگو سازی که به عنوان سیاست، توسط حکومتها مورد توجه باشد و مردم را به مشارکت گیرند و از بی تفاوتی خارج کنند. اگر مردم یک حکومت نسبت به قواعد حکومت بی تفاوت باشند اضمحلال در آن رخ می دهد.

وی با بیان اینکه نظارت همه بر همه باید اتفاق بیفتد گفت: اگر مسؤولیت پذیری اجتماعی به عنوان بستر و زیر بنا در اداره جامعه باشد در حوزه حکومت و نظام ، موفقیت بیشتر بدست میاوریم. لذا در ادارات، تقویت نقادی و نقد پذیری با نگاه امر به معروف باید رایج شود. تقویت منکر زدایی و معروف زایی در نظام اداری تقویت مسؤولیت پذیری و شهروند مداری و تولید محبت و مهربانی است.

هاشمیان تصریح کرد: برخی افکار عمومی به محض طرح امر به معروف و نهی از منکر برداشت صرفا مبارزه با بی حجابی دارند در حالی که تعریف ما از امر به معروف و نهی از منکر تولید مهربانی و محبت در جامعه است و تولید فرهنگ مدارا و تعامل بین مردم و کارکنان.تقویت هوشمندی نیروی انسانی در نظام اداری بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر که مراقبت از خود و همکار است تا مسائلی پیش نیاید.

این مقام مسؤول با اشاره به ماده ۵ و ۹ قانون امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: هر فردی مانع امر به معروف شود قانون از آن جلوگیری می کند و همه مردم حق دارند هرم قدرت، قوا و وزرا را رصد و از حق امر به معروف استفاده کنند و در دستورالعمل اجرایی نیز آمده مسؤولین، مسؤولیت اجرای امر به معروف و تشکیل شورای امر به معروف و طراحی ساز و کار مناسب را دارند و نتایج اقدامات خود را باید به ستاد گزارش دهند.

وی در پایان به چند نکته اشاره کرد و گفت: شورا در همه وزارتخانه ها در سطح عالی با معرفی وزیر تشکیل شود ، ابلاغ ساز و کار اجرایی به آنها که باید دبیر خانه شورای امر به معروف در وارتخانه ها با افراد و مکاتبات مستند مشخص شود و وظایف و حدود اختیارات شوراها معین گردد. شوراها و یاوران معروف، بازوان اجرایی ستاد در ادارات و سازمانها هستند که باید معروف را در بدنه وزارتخانه ها با ساز و کار خودشان اجرایی کنند. یادآوران دانش آموزی و دانشجویی در نظام اداری تعقیب و رصد و اجرایی شود تا امر به معروف و نهی از منکر در نظام اداری تبدیل به رفتار سازمانی شود.

لینک خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 1 =