اساس امر به معروف و نهی از منکر نیکوکاری است

 

به گزارش خبرانلاین لرستان، اسدالله حیدری مدیر کل بهزیستی لرستان در اولین جلسهٔ شورای امر به معروف و نهی از منکر بهزیستی در سال جاری با بیان اینکه فرهنگ پیوند دهندهٔ ساختار و کارکردهای اجتماعی است گفت: انسان زمانی انسان شد که فرهنگ آفرید. فرهنگ مجموعه ای از پاسخهای انسان است به پرسشها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در جامعه و طبیعت.

وی گفت :در واقع فرهنگ بعنوان ارزشها، باورها، هنجارها، رفتارها و اشیاء مادی است که شیوهٔ زندگی مردم را تشکیل می دهد. و با توجه به فلسفهٔ خلقت انسان که طبق بیان قرآن کریم عبودیت و بندگی است و از طرفی وجه تمایز انسان با سایر موجودات به ناطق بودن ، عاقل بودن انسان و حرکت او به سوی کمال می باشد لذا اهمیت و جایگاه دو فریضهٔ الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تبیین و روشن می گردد. از این رو امر به معروف و نهی از منکر بی شک جزء ضروریاتی است که در جهت نیل به کمال برای هر انسانی ضرورت پیدا می کند.

اسدالله حیدری با بیان اینکه هدف عمده و اساسی امر به معروف و نهی از منکر محقق شدن معروف و زدوده شدن منکر است گفت: امر به معروف و نهی از منکر برای اثر گذاری باید به بهترین شیوه و اخلاقی ترین روش انجام شود چرا که با آبروی افراد مرتبط است و بی شک موثر بودن آن مبتنی بر خیرخواهانه بودن و استفاده از بهترین روشها است

مدیر کل بهزیستی لرستان، با بیان این مطلب که تربیت امری تدریجی است و فضایل و رذایل اخلاقی هیچ کدام یک شبه در وجود انسان جان نمی گیرند تصریح کرد. همانطوریکه عدم توجه به امر به معروف و نهی از منکر خطرناک است. پرداختن به این امر بدون رعایت قواعد و ضوابط و روشهای علمی و انسانی هیچ نتیجه ای بدنبال نخواهد داشت.

وی در پایان توجه به ظرفیتها، بهره گیری از روشهای غیر مستقیم، اقدام و عمل همگانی، بهره گیری از فرصت های مغتنم، خوب بودن و خوب خواستن، حسن نیت و اخلاق حسنه، برخورد به دور از تبعیض، نرمخویی و مهربانی و همچنین رعایت حقوق دیگران را از شیوه های دینی و انسانی امر به معروف و نهی از منکر برشمردند و افزودند: اساس امر به معروف و نهی از منکر نیکوکاری است.

لینک خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − دوازده =