عوضی های با ارزش

چند وقتی بود فکر میکردم بسیاری از این تعظیم شوندگان چه خصوصیتی دارند که مستحق این همه احترامند؟! با خودم گفتم شاید تعظیم کنندگان انسانهای خاضعی هستند که از روی انسانیت در مقابل همه انسانها سر تعظیم فرو می آورند اما وقتی برخورد آنها را با فرو دستان دیدم مشخص شد که این تعظیم فقط مخصوص انسانهایی با خصوصیات خاص است. گفتم شاید تعظیم شوندگان خیلی انسانهای خوب، مؤمن، معتقد و نوع دوستی هستند که لیاقت این همه احترام دارند؛ اما وقتی در احوال آنها نظاره کردم دیدم که یا در بازار پوست مردم را با گران فروشی و کم فروشی و ربا و این جور کارها میکنند و یا در وادی سیاست با بافتن راست و دروغ و دست اندازی به ثروتهای جامعه جان مردم را به لب رسانده اند. بعضی از آنها انسانهای بی ارزشی بودند که در زندگی خصوصیاشان به هیچ اصلی قایل نبودند و یا در بعضی رشته های خاص ورزشی بد اخلاقی های زیادی را ترویج میکردند و یا در بعضی از وادی های باصطلاح هنری خارج از هر چهار چوب دینی در حال تخریب سبک زندگی جامعه بودند.

اما به راستی چه اتفاقی افتاده است که بی مایه ها چنین مورد تعظیم قرار میگیرند و پاکانی مثل پیرمرد دربان اداره و یا نظافتچی محترم شرکت هر روز مورد تحقیر و توهین قرار میگیرد و گاه حتی جواب سلام او را هم نمیدهند. راستی چرا جای معروف ها منکر ها عوض شده است و چرا ضد ارزشها ارزش تلقی میشود.

روایت زیر را بخوانید، امیر المومنین(علیه السلام) فرمود: زمانی میرسد که در جامعه آدم مستمند در میان مردم خوار و زبون است، شخص با ایمان در نزد آن ها ضعیف و حقیر است، فرد با فضیلت در چشم آنها پست و بی مقدار است، ولی در مقابل، شخص فاسق محترم و فرد ستمگر مورد تعظیم و احترام است. ضعیف در میان آنها پای مال و قوی در نزد آنها صاحب اختیار است آنها کسانی هستند که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند.

در جامعه که امر به معروف و نهی از منکر ترک شود جای ارزش و ضد ارزش عوض میشود و معروف منکر و منکر معروف قلمداد خواهد شد.

در جامعه ای که ارزشها عوض شود عوضی ها با ارزش می شوند.
پ. ن: در خطبه ای منقول از وجود مقدس امیرالمومنین آمده است: الفقیر بینهم ذلیل حقیر، و المؤمن ضعیف صغیر و العالم عندهم وضیع، الفاسق عندهم مکرم، و الظالم عندهم معظم، و الضعیف عندهم هالک، و القوی عندهم مالک لا یامرون بالمعروف و لا ینهون عن المنکر (الزام الناصب فی اثبات الحجه الغائب، ج۲، ص ۱۵۳)
عبد الصالح شمس اللهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 15 =