حق مطالبه گری، مصداق امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرگزاری فرهنگسرای معروف به نقل از خبرگزاری ایرنا در مقاله هفته نامه سپهر آمده است: مطالبه گری یکی از حقوق عامه شهروندی است به شکل پرسش گری و درخواست پاسخ صحیح و روشنگری در باره موضوع که یکی از مصادیق امر به معروف ونهی از منکر است.

اگر فرهنگ مطالبه گری فرهنگ سازی، نهادینه و مردم با حقوق خود آشنا شوند و پرسش گری نهادینه گردد به گونه افراد و یا گروه های برخاسته از بطن جامعه بتوانند با طرح سوال و اعمال نظر در موردی، مسئول خاصی و یا گروه و جماعتی را به سمت و سوی راه قانونی سوق دهد و یا در مسیر رسیدن به هدف مطلوب کمک کند تا به نتیجه برسد و مورد بازخواست عرفی و قانونی قرار گیرد می تواند به نحوی همان امر به معروف و نهی ازمنکر شرع مقدس باشد.

همانگونه که آمرین به معروف و ناهین از منکر مشفقانه و خیرخواهانه موضوعی را بیان و طرح می کنند و خواستار انجام حقی و یا ممانعت از حقی است، مطالبه گری صحیح نیز همان معنا و مفهوم را دارد.

لذا جامعه ای که بتواند این فرهنگ ارزشمند مطالبه گری یا همان امر به معروف و نهی از منکر را در درون خود نهادینه کند قطعا باعث سرعت بخشیدن جامعه در مسیر کمال و تعالی است زیرا که مطالبه گر سبب انجام وظیفه همگان به قانون می شود البته با رعایت شیوه صحیح مطالبه گری بدور از پرخاش ، تهمت و افترا، شایعه سازی و سیاسی کاری.
همچنین مطالبه گر مشخص، موضوع مطالبه معلوم و یک مطالبه حق و قانونی باشد که اگر چنین باشد باعث سلامت جامعه و حضور مردم در جایگاه نظارتی می شود و نقش و تاثیر مردم در توسعه و پیشرفت جامعه مضاعف خواهد شد.

بنابراین می توان گفت مطالبه گری خواستن یک حق و پیگیری برای رسیدن به آن حق است که در آموزه های دینی بنام امر به معروف نام برده شده است همچنین مطالبه گر باید از شعارگرایی و انتقادهای بی مورد و غیر مهندسی و سیاه نمایی امور اجتناب کند.

فرد یا جامعه مطالبه گر ابتدا در مورد یک موضوع فکر مطالعه و تحقیق کرده، در گام بعد به دنبال راه حل و ایجاد راه کار اجرایی کردن آن می رود و در پایان بر اجرای آن نظارت داشته تا آن کار به سرانجام مطلوب برسد تنها طرح موضوع بدون ارائه راهکارهای علمی ، مطالبه گری بجایی نمی رسد.

امروزه مطالبه گری در فضای مجازی سهل و آسان است اما باید از این فرصت بخوبی استفاده شود به گونه ای که بعد از مطرح کردن و پیگیری قضیه در فضای مجازی بتوان در فضای واقعی هم موضوع را تا سرانجام رسیدن آن پیگیری کرد.

تنها به طرح موضوع و گسترش آن و ایجاد تشویش اذهان و برخورد جناحی و سیاسی کاری ، مطالبه گری از مسیر خود منحرف گشته و مطالبه گر نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

با حدیث ارزشمندی از امام علی (ع) پیرامون وجوب امر به معروف و نهی از منکر این وجیزه را به پایان می رسانم ، امام علی (ع) می فرمایند: امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح امور جامعه واجب شده است، پس عمل به این فریضه برای ترویج خوبی ها لازم است زیرا این فریضه کلید خوبی ها و موجب بیداری جامعه است از این رو تحقق آن موجب مصون ماندن جامعه از آسیب ها خواهد شد.

لینک خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + شش =