روز جهانی قدس از سویی امر به معروف و از سوی دیگر نهی از منکر است

 

و بر مبنای اندیشه امام (ره) بازگشت آرامش به جهان اسلام و مقابله با اشغالگران قدس از رهگذر وحدت محقق می شود .و اعلام روز قدس از طرف امام در ابتدای انقلاب اسلامی ضربه ای کاری بر پیکر امپریالیزم بود .

تعیین روز جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز قدس نه تنها مقابله با صهیونسیم بلکه مقابله با تمام مستکبرین که از اسرائیل و صهیونسیم حمایت می کنند بود .

در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه ‌، صهیونیسم حرکتی بر ضد اسلام و مسلمانان است و ایشان با نام‌گذاری روز قدس و تغییر این مسئله از مقوله‌ای صرفا عربی به مقوله‌ای اسلامی، جهان اسلام را به وحدت در برابر خطر بزرگ اسرائیل فراخواند. در همین راستا، ایشان در تاریخ اول اردی‌بهشت سال ۱۳۵۸ فرمود: «بر مسلمین و بر دولت‌های اسلامی است که باهم متحد شوند و این جرثومه فساد را از بن و بیخ برکنند».

این نکته قابل ذکر است که مبارزه حضرت امام با اسرائیل به اول انقلاب برنمی گردد بلکه ازسال ۱۳۴۱ است که امام در مصاحبه فرمودند ( یکی از جهاتی که مارا در مقابل شاه قرار داده است کمک او به اسرائیل است .حتی در زمان جنگ بین مسلمانان واسرائیل شاه به اسرائیل با فروش نفت کمک می کرد)(۱)

با نگاه به بیانات امام این نکته مشهود است که دست روی نقطه ای گذاشته اند که وجه مشترک همه مسلمین از همه طیف ها است و مسئله ای فرا مذهبی ، فرقه ای و فراقومی است . که این خود باعث وحدت کلمه در درون جامعه اسلامی می گردد. لذا می فرماید : (روز قدس ، یک روز جهانی است روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد . روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است .روز مقابله ملتهایی که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند. درمقابل ابر قدرتهاست .)(۲)

و در جایی دیگر می فرمایند : (روز قدس فقط روز فلسطین نیست . روز اسلام است روز حکومت اسلامی است . روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشور ها بیرق آن بر افراشته شود .روزی است که باید به ابر قدرتها فهماند که دیگر نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند آنها که شرکت نمی کنند مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل و آنهایی که شرکت کردند متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در راس آنها آمریکا و اسرائیل است . روز امتیاز حق از باطل است روز جدایی حق و باطل است .)(۳)

شهید دکتر فتحی شقاقی، از رهبران برجسته جنبش اسلامی فلسطین (حماس) درباره این منطق وحدت‌بخش اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه ‌ می‌گوید: «هیچ چیز به اندازه انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه ‌ نتوانست ملت فلسطین را به هیجان آورد و احساسات آنها را برانگیزد و امید را در دل‌هایشان زنده کند. … با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ما به خود آمدیم و دریافتیم که امریکا و اسرائیل نیز قابل شکست هستند. ما فهمیدیم که با الهام از دین اسلام می‌توانیم معجزه کنیم. از این رو، ملت مجاهدان در فلسطین، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران را به دیده تقدیر می‌نگرند و امام خمینی رحمه‌الله را از رهبران جاوید تاریخ می‌دانند».(۴)

روز جهانی قدس و اهمیت آن

۱- مخالفت همگانی جهان اسلام با موجودیت اسرائیل

این اعلام حکایت از امر به معروف که آن وحدت مسلمین است دارد . حکایت از تالیف قلوب و نوعی همگرایی بین مسلمانان است . این فریاد و مخالفت باید همگانی باشد فردی وشهری و محله ای نیست .

ازاین رو امام میفرماید : مسلمین باید فریاد کنند .گمان نکنند که فریاد وشعار فایده ندارد .نخیر شعار فایده دارد اما اگر همه فریاد بزنند . من تنها هیچ چیز نیست . فریاد یک محله یک شهر هیچ چیز نیست .(۵)

۲-زیر سئوال بردن مشروعیت اسرائیل

با اعلان روز قدس و ایجاد وحدت بین مسلمانان مشروعیت اسرائیل در اذهان جهانیان زیر سئوال رفت و شاهد گرایش مسلمانان درجهان اسلام به اندیشه های ناب امام ره و زنده شدن آرمان فلسطین در قلوب مسلمین جهان اسلام هستیم .

۳-روز قدس باعث ناامنی این رژیم در سرزمینهای اشغالی

تهدید امنیتی برای این رژیم ازرهگذر روز قدس با حضور وحدت آفرین مسلمانان خودعاملی است که می تواند این رژیم را از درون متزلزل کند .مسلمانان می توانند از این روز به عنوان یک اهرم فشار علیه منافع رژیم صهیونستی استفاده کنند . که خود عاملی نا امنی در داخل مرزهای این رژیم خواهد شد

۴- تبدیل مسئله فلسطین به یک مسئله جهانی و اسلامی

خروج منازعه از قومی و نژادی بین اعراب و اسرائیل و تبدیل به یک مسئله جهانی از طرف امام ره روحی تازه به جان مبارزان فلسطین دمید . که به جای یک مسئله ملی و ناسیونالیستی و انتخاب گزینه های چپگرا و گرایش به غرب وسازش به گزینه مقاومت اسلامی بیندیشد .

دستاوردهای روز قدس

۱- خنثی سازی توطئه های غرب و صهیونسیم علیه امت مسلمان

مشروعیت بخشی از طریق رسانه با طرح سرزمینی بدون ملت برای ملت بدون سرزمین توسط ( گلدا مایر ) وزیر خارجه اسبق اسرائیل که بتوانند این شعار را به ذهن هر بیننده و هر شنونده ای بخورانند و تبدیل به یک باور کنند . ( مثل هولوکاست ) اما امام ره با اعلام روز قدس و آوردن مسلمانان به صحنه برای مبارزه با رژیم اشغالگر این مشروعیت بخشی را زیر سئوال بردند.

۲- مشارکت عمومی دربین مسلمانان از رهگذر کسب معنویت

ماه رمضان عاملی برای کسب معنویت و تزکیه نفس و ایجاد نوعی اراده جمعی بین مسلمین برای مقابله با جبهه باطل و بالا رفتن روحیه ایثار این اعتماد را به مسلمانان داده که می توان قدس شریف را آزاد کرد . اگر وحدت بین آنها بوجود بیاید و این حضور در جمعه آخر رمضان حکایت از اندیشه ناب حضرت امام ره در جهان اسلام دارد . که می فرمایند(در شب قدر مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خودرا از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انس اند ،رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند و در روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است ،سزاوار است که همه مسلمانان جهان از قید اسارت و بندگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند و دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشته طمع آنان را بگسلانند )(۶)

۳- آشکار کردن نفاق سران حکومتها ی غربگرا در جهان اسلام

همانطور که امام فرمودند روز جدایی بین حق و باطل است . ممانعت برخی از کشورهای منطقه در برگزاری تظاهرات حکایت از داشتن رابطه سیاسی با دولت واسرائیل را آشکار کرد و از آنجا که این روز روز مقابله و رویارویی اسلام با صهیونیسم است . مواضع این دولتها ی غربگرا برای امت مسلمان روشن شد .

از این رو امام می فرمایند : ….( روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند و منافقین آنهایی که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی در این روزبی تفاوت هستند یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر کنند)(۷)

۴- بالا بردن تب اسلامخواهی دربین امت اسلامی

با اعلام روز قدس و تکرار آن در هر سال واینکه ایران به عنوان پرچم دار آن است . تز جمهوری اسلامی خواهی امت های منطقه بالا گرفته است . این رو جمهوری اسلامی ایران و انقلاب بحق ملت ایران نقش بسزایی در ایجاد انگیزه برای حضور وایجاد وحدت بین مسلمانان داشته وهر سال حضور ملت ایران جان تازهای در کالبد آزادی خواهان جهان دمیده .وبایبند بودن به آرمانهای امام و انقلاب را به رخ جهانیان میکشند.

نتیجه :

منشاء پیدایش این روز را فقط باید در اندیشه ناب امام ره جستجو کرد . که همواره خطر صهیونیزم را به مردم و ملت های مسلمان گوشزد کردند و اعلام جمعه آخر رمضان به عنوان روز قدس ضربه ای کاری بر پیکر امپرالیزم وارد کرده که هر سال با فرا رسیدن این روز شاهد تدابیر شدید امنیتی از ناحیه رژیم اشغالگر قدس هستیم : به امید آزادی قدس

۱- صحیفه نور ج ۴ مصاحبه مورخ ۱۶/۹/۵۷

۲-همان ج ۸ صفحه ۲۳۲

۳-همان جلد ۱۲ صفحه ۲۸۲

۴ -همان ج۸ صفحه ۲۳۳

۵ همان همان ،ج۱۲،ص۲۸۲

۶-همان ،ج۱۵،ص۴-۷۳

۷-همان :ج ۸ صفحه ۲۳۲

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + چهار =