کارگروه حجاب و عفاف

به گزارش فرهنگسرای معروف: دومین جلسه کارگروه حجاب و عفاف برای تعیین شاخص ها به منظور نظارت در دستگاههای اجرای در چهار محور حجاب، عفاف، روابط و نمادها در محل پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر با حضور خانم ها دکتر حاجی اسماعیلی، میان محله و آقایان دکتر صیادی، دکتر عباسی، دکتر بوسعلیکی و دکتر عباسعلی امیری برگزار شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.